GALLERIES

    Gesällbrev i Fotografyrket


    Gesällbrev i Fotografyrket – Gesällbrevet är Hantverkarnas egen kvalitetsgaranti. Som kund eller anställande företag kan du vara säker på att en hantverkare med Gesällbrev är väl insatt i yrket vilket de visat bland annat genom sitt Gesällprov.

    För att hålla hög kvalité och aktualitet på Gesällbreven görs bestämmelserna i nära samråd med varje yrkes branschorganisation. Gesällbrev finns i ett flertal europeiska länder och i Sverige utfärdas drygt 1000 Gesällbrev per år. Idag kan man ta sitt Gesällbrev i omkring 70 olika yrken.

    “Ditt gesällprov har blivit godkänt av Fotografernas Yrkesnämnd. Du kan nu kalla dig Gesäll i Fotografyrket!”

    Som jag har väntat på att få mailet som sa just detta! I december lämnade jag in mitt gesällprov som jag har arbetat med under hösten och det har varit en spänd och nervös väntan sedan dess. I veckan kom beskedet – jag har tagit Gesällbrev! Gesällprov kan avläggas efter minst 4500 timmars dokumenterad erfarenhet i yrket. Provet bestod av ett teoriprov, där bland annat frågor om färgrymder, printning, arbetsmiljö, filtyper och färgkontroll ingick. Bildprovet bestod av 5 kategorier med 4-6 bilder i varje kategori: porträtt, ljussättning, arkitektur, reportage och produkt.

    Till det en skriftlig presentation, enligt anvisningarna:
    Fotografen ska presentera sig själv och motivera valen av bilderna och sina tankar bakom. Vid bedömning av inskickade arbetsprover läggs stor vikt på den sökandes egna reflektioner över sitt arbetssätt, motivval, tekniken, stilsäkerhet och förmåga att kommunicera detta i bild. Bedömningen består av en helhetsbedömning av inlämnade arbetsprover med vikt på teknik, kunskaper i digital bildleverans, motivval, stilsäkerhet, personliga reflektioner samt kommunikativ förmåga.

    A. Mål och utförande av varje deluppgift
    B. Visuella idéer
    C. Tekniskt utförande
    D. Ljus, komposition och formspråk
    E. Efterbehandling
    F. Personliga reflektioner
    G. Tankar kring stereotyper, normer, genus

    Jag är otroligt stolt över att nu få kalla mig Gesäll, i höst väntar diplomutdelning i Blå Hallen i Stadshuset! Jag ser också fram emot att gå utbildningen för att ta Mästarbrev under året. Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke. Det utfärdas av Sveriges Hantverksråd till de hantverkare som uppfyller de krav som anges i ”Lag och Förordning om Mästarbrev för hantverkare”.

    PREV. ITEM NEXT ITEM

    KONTAKTA MIG

    Ser fram emot att höra av dig! Vänligen skicka en bokningsförfrågan så återkommer jag inom kort med mer information och prislista.