Integritetspolicy

GDPR – Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Brandwold Creative AB är ansvarig för den information. Brandwold Creative AB bearbetar i samband med fotografering. Denna information innefattar bild på dig/porträtt, ditt namn, din e-postadress, din postadress, telefonnummer och används på följande sätt: Jag använder extern server (extern hårddisk samt Google Drive) för att lagra bilder, mottagarlistor för e-postutskick och fakturauppgifter i kundregister. Jag lämnar inte ut dina uppgifter till en tredje part.

Vi registrerar och lagrar personuppgifter i dessa samband:

  • Utskick av inloggningsuppgifter till ditt onlinegalleri
  • Beställning av fysiska produkter
  • Kontakt sker via e-post, telefon, onlineformulär eller sociala medier
  • Besök av hemsida och inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt tex IP-adress, operativsystem, webbläsartyp, geografisk plats och typ av enhet som används vid besöket
  • Lagring av bildfiler
  • Publicering av bilder på hemsida och sociala medier
  • Utskick av nyhetsbrev
  • Fakturering via e-post

Den rättsliga grunden för bearbetningen av dina personuppgifter är det avtal vi ingått vid fototillfället eller i samband med detta. Jag sparar dina personuppgifter i 5 år efter att jag fakturerat dig eller den tid som krävs enligt Bokföringslagen. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas.

Bilderna jag skapar sparas utan tidsgräns (om inget annat är överenskommet) med anledningen att de är konstnärliga verk. Om du skriver en kommentar på hemsidan kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Om du vill ha mer information, ändra dina uppgifter eller anmäla att du inte vill att jag lagrar uppgifter om dig enligt ovan är du välkommen att kontakta mig på e-post på: hello@brandwold.se

Denna integritetspolicy är ett levande dokument och innehållet kan komma att uppdateras. Policyn är senast uppdaterad 2019-12-08.