Villkor för kurser, workshops och 1on1

Bekräftelse
Avvakta tills du fått ett bekräftelse mail från mig, i vilket du får veta om du fått en plats eller ej.

Betalning
Du anses anmäld till kursen när du har fått ett bekräftelsemail med faktura samt betalat in din kursavgift på senast 3 dagar efter din anmälan. Faktura kommer från Billogram, inbetalning görs på bankgiro 582-5930 (Brandwold Creative AB). Anmälan till kurs är bindande.

Återbud
Om du avbokar alternativt avbryter din kurs återfår du hela din anmälningsavgift om jag har reserver att ta in, detta gäller oavsett hur sent din avbokning inkommer. Om jag inte har reserver att tillsätta din plats med är du fri att överlåta din plats själv till annan person. Om ingen reserv/ny deltagare kan sättas i ditt ställe återfås inga pengar. Undantag gäller vid plötslig olycka eller sjukdom, läkarintyg krävs och då återbetalas hela beloppet eller motsvarande av de delar av kursen du inte kan närvara.

Inställd kurs
Vid för få deltagare, sjukdom eller annan oförutsedd händelse kan jag komma att tvingas ställa in en kurs. I detta fall återbetalas hela kursavgiften, eventuella övriga omkostnader återbetalas ej (exempelvis biljetter, hotell och liknande).

Försäkring
Deltagaren ansvarar själv för att ha lämpliga försäkringar vid kurstillfället, såsom exempelvis olycksfalls-, rese-, ansvars- och utrustningsförsäkring.

Missat tillfälle
Jag har tyvärr inte möjlighet att hålla enskilt kurstillfälle för de deltagare som missar något kurstillfälle. Jag berättar gärna per mail vad vi har gått igenom vid det aktuella tillfället. Vill man ha mer genomgång får man gärna boka in en mentortimme för detta.

Under 18 år
Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att göra en bokning. Genom att godkänna köpvillkoren och genomföra din anmälan intygar du att du har målsmans tillstånd.

Antal deltagare och upplägg
Jag har valt att hålla ner antalet deltagare nere så att alla på workshopen ska få den hjälp ni behöver och betalar för. Det blir en informell och avslappnad nivå, inga frågor är för dumma och jag ska göra mitt allra bästa för att ni ska lämna workshopen med massor av kunskap och inspiration. Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta mig.

Leverans av bilder
All kontakt med medverkande modeller och leverantörer sker via mig. Leverans av ditt urval av bilder som du vill använda skall ske till modellerna inom två månader efter workshopen. Bilderna får du publicera på din hemsida, men inte skicka in för publicering hos tredje part. Vid publicering skall det framgå att du har varit på workshop hos Brandwold Photography. Vid medverkande på ett riktigt bröllop/engagement session så förstår workshopdeltagaren att det är ett skarpt kunduppdrag och att parets upplevelse är första prioritet under pågående event.