Villkor för kurser, workshops och 1on1

Bekräftelse

Avvakta tills du fått ett bekräftelse mail från mig, i vilket du får veta om du fått en plats eller ej.

Betalning

Du anses anmäld till kursen när du har fått ett bekräftelsemail med faktura samt betalat in din kursavgift på senast 3 dagar efter din anmälan. Faktura kommer från Billogram, inbetalning görs på bankgiro 582-5930 (Brandwold Creative AB). Anmälan till kurs är bindande.

Återbud

Om du avbokar alternativt avbryter din kurs återfår du hela din anmälningsavgift om jag har reserver att ta in, detta gäller oavsett hur sent din avbokning inkommer. Om jag inte har reserver att tillsätta din plats med är du fri att överlåta din plats själv till annan person. Om ingen reserv/ny deltagare kan sättas i ditt ställe återfås inga pengar. Undantag gäller vid plötslig olycka eller sjukdom, läkarintyg på att du inte är i skick att delta krävs och då återbetalas hela beloppet eller motsvarande av de delar av kursen du inte kan närvara.

Inställd kurs

Vid för få deltagare, sjukdom eller annan oförutsedd händelse kan jag komma att tvingas ställa in en kurs. I detta fall återbetalas hela kursavgiften, eventuella övriga omkostnader återbetalas ej (exempelvis biljetter, hotell och liknande).

Försäkring

Deltagaren ansvarar själv för att ha lämpliga försäkringar vid kurstillfället, såsom exempelvis olycksfalls-, rese-, ansvars- och utrustningsförsäkring.

Missat tillfälle

Jag har tyvärr inte möjlighet att hålla enskilt kurstillfälle för de deltagare som missar något kurstillfälle. Jag berättar gärna per mail vad vi har gått igenom vid det aktuella tillfället. Vill man ha mer genomgång får man gärna boka in en mentortimme för detta.

Under 18 år

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att göra en bokning. Genom att godkänna köpvillkoren och genomföra din anmälan intygar du att du har målsmans tillstånd.

Antal deltagare och upplägg vid workshop

Jag har valt att hålla ner antalet deltagare nere så att alla på workshopen ska få den hjälp ni behöver och betalar för. Det blir en informell och avslappnad nivå, inga frågor är för dumma och jag ska göra mitt allra bästa för att ni ska lämna workshopen med massor av kunskap och inspiration. Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta mig. Vid deltagande på Content Day så fotograferar deltagarna fritt utan styrning.

Användningsvillkor

Tidigast publicering efter deltagande på workshop eller Content Day är 30 dagar efter fotograferingstillfället. Du är fri att använda bilderna på sociala medier och din hemsida utan tidsbegränsning. Du får inte skicka in för publicering hos tredje part. Bilderna får inte säljas till tredje part. Vid publicering skall samtliga leverantörer anges enligt den lista som ges ut vid fotograferingstillfället (det är bra för din algoritm och SEO!)

1on1

Vid medverkande på ett riktigt bröllop/engagement session så förstår deltagaren att det är ett skarpt kunduppdrag och att parets upplevelse är första prioritet under pågående event.