Bokningsvillkor för porträttfotografering

UPPDRAGET

Datum och plats för uppdraget bestäms skriftligen via e-mail mellan beställaren och Brandwold Creative AB, nedan kallad Brandwold Photography. Samtliga priser i prislistor gäller 1 månad från dess att den skickas till beställaren på förfrågan och anges inkl. moms. Arvodet ska erläggas av beställaren inom 10 dagar från bokningstillfället (faktura skickas). Om betalning ej sker på angivet datum har Brandwold Photography inga skyldigheter gentemot beställaren.

Beställaren anlitar Brandwold Photography för hennes tekniska och artistiska expertis och stil. Beställaren är införstådd med detta och har kontrollerat Brandwold Photography:s portfolio på www.brandwold.se för att veta vilken konstnärlig ton på bilder som kan förväntas. Brandwold Photography ansvarar för att förbereda inför och instruera under fotograferingen samt i samråd med beställaren utse lämplig plats för fotograferingen. Brandwold Photography kan dock inte garantera exakta poser på de personer som porträtteras då alla individer är olika och har olika förutsättningar utifrån aktuellt humör den dagen.

Brandwold Photography äger rätten att göra urvalet av bilder för leverans och publicering. Brandwold Photography visar bilder löpande genom uppdraget och därmed är det beställarens ansvar att godkänna fotografens genomförande av uppdraget. Eventuella önskemål kring utförandet av fotograferingen eller bildbehandling skall kommuniceras till Brandwold Photography vid bokning av fotografering. Brandwold Photography försöker alltid att få med beställarens alla önskemål på bilder men p.g.a. evenemangets omfång reserverar Brandwold Photography sig för undantag. Beställaren godkänner att komma i tid till fotograferingen eller att fotograferingen blir mindre omfattande.

 

LEVERANS

Digitiala filer och produkter kan beställas enligt gällande prislista vid beställningstillfället. Brandwold Photography tar fram förslag på design vid beställning av album, beställaren får ta del av designen online för synpunkter och möjlighet till justeringar. Två korrekturvändor ingår, därefter debiteras 500 kronor per timme. Vanligen presenteras fler uppslag än de som ingår i paketen. Efter sista godkännande kan inga ändringar göras. Om beställaren har beställt en fotobok och ej aktivt medverkar i urvals- och layoutprocessen kommer en bok att framställas utan beställarens inflytande. Produkter och digitala filer beställs och levereras då fakturan för dessa är betalad (10 dagars betalningsvillkor, möjlighet till delbetalning finns). Normal leveranstid för produkter är 3-8 veckor exklusive tid för korrektturvändor.

 

RESEERSÄTTNING

Kostnadsfritt inom 20 km från Täby, för fotografering på andra platser tillkommer milersättning med 40 kr/mil eller dag- saktuellt biljettpris. Vid fotografering på annan ort kan kostnader för boende och mat tillkomma, detta sker enligt ök. med beställaren, skriftligt via mail.

 

ANVÄNDNING

Bilderna får inte förändras efter det att leverans har skett. Önskas svartvita kopior ingår detta utan extra kostnad, beställaren meddelar detta till Brandwold Photography som då levererar kopior (detta gäller vid beställning av digitala filer). Priserna som anges är för privat användning, det är inte tillåtet att sälja bilder eller skicka in dem till tävlingar eller liknande. Vid köp av högupplösta filer äger beställaren rätt att på egen hand framställa bilder för privat bruk. Publicering i dagstidningar samt på privat hemsida och sociala medier går bra om Brandwold Photography och hemsideadress www.brandwold.se anges.

Brandwold Photography förbehåller sig rätten att använda bilderna på hemsida, sociala medier samt att bilderna kan publiceras och eventuell övrig marknadsföring. Brandwold Photography förbinder sig att inte sälja bilderna vidare för kommersiell användning utan att ha inhämtat skriftlig överenskommelse med beställaren först. Genom att godkänna dessa villkor vid bokning av fotografering anses Brandwold Photography ha inhämtat nödvändigt samtycke från de personer som förekommer på bilderna i enlighet med lag (1978:800) om namn och bild i reklam samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679, lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Om det är några bilder som beställaren önskar att de inte publiceras så respekteras självklart detta. Det är viktigt för mig att ni känner er nöjda och respekterade.

 

ÖVRIGT

Beställaren ansvarar för att eventuella tillstånd och ansvarsförsäkringar som krävs för lokal, medverkande personer eller övrigt förekommande rekvisita finns. Beställaren ansvarar för att föremål som lämnas för fotografering är tillfredsställande försäkrat. Brandwold Photography ansvarar inte för skador på personer eller förlust av föremål. Brandwold Photography skall ha försäkring för sin utrustning. Brandwold Photography ansvarar för att ha backup utrustning i form av extra kamerahus samt spara bildfiler löpande på två minneskort genom hela uppdraget för att säkerställa bildfiler. Om samliga filer skulle gå förlorade blir Brandwold Photography skyldig att återbetala redan betalt belopp eller erbjuda ny fotograferingstid, inga ytterligare krav kan riktas mot Brandwold Photography.

Vid avbokning senare än 1 dygn innan planerad fotograferingstillfälle äger Brandwold Photography rätt att erhålla ersättning från beställaren på ett arvode om 500 kronor samt eventuella förberedelsekostnader om sådana finns (boendekostnad, resekostnad, lokalhyra). Vid sjukdom kommer beställaren och Brandwold Photography överens om en ny lämplig tid för fotograferingen. Brandwold Photography förbehåller sig rätten att boka om fotograferingen utomhus vid dåligt väder som kan försämra möjligheterna till bra bilder.

Beställaren ska snarast granska levererade fotografier. När du får dina varor är det viktigt att du kontrollerar din beställning direkt, har du mottagit en felaktig eller skadad vara vänligen kontakta Brandwold Photography inom 3 arbetsdagar från mottagandet. Genom att ha beställt bilder vid en fysisk bildvisning eller ur ett webbgalleri har ni godkänt bildens redigering och utseende. Digitala bildfiler som har levererats kan ej returneras eller reklameras. Brandwold Photography erbjuder endast kundspecifika och unika produkter därför gäller inte ångerrätten eller öppet köp.

Genom att boka Brandwold Photography för fotografering godkänner ni ovanstående villkor.

 

INTEGRITETSPOLICY

GDPR – Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Brandwold Creative AB är ansvarig för den information. Brandwold Creative AB bearbetar i samband med fotografering. Denna information innefattar bild på dig/porträtt, ditt namn, din e-postadress, din postadress, telefonnummer och används på följande sätt: Jag använder extern server (extern hårddisk samt Google Drive) för att lagra bilder, mottagarlistor för e-postutskick och fakturauppgifter i kundregister. Jag lämnar inte ut dina uppgifter till en tredje part.

Vi registrerar och lagrar personuppgifter i dessa samband:

  • Utskick av inloggningsuppgifter till ditt onlinegalleri
  • Beställning av fysiska produkter
  • Kontakt sker via e-post, telefon, onlineformulär eller sociala medier
  • Besök av hemsida och inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt tex IP-adress, operativsystem, webbläsartyp, geografisk plats och typ av enhet som används vid besöket
  • Lagring av bildfiler
  • Publicering av bilder på hemsida och sociala medier
  • Utskick av nyhetsbrev
  • Fakturering via e-post

Den rättsliga grunden för bearbetningen av dina personuppgifter är det avtal vi ingått vid fototillfället eller i samband med detta. Jag sparar dina personuppgifter i 5 år efter att jag fakturerat dig eller den tid som krävs enligt Bokföringslagen. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas.

Bilderna jag skapar sparas utan tidsgräns (om inget annat är överenskommet) med anledningen att de är konstnärliga verk. Om du skriver en kommentar på hemsidan kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Om du vill ha mer information, ändra dina uppgifter eller anmäla att du inte vill att jag lagrar uppgifter om dig enligt ovan är du välkommen att kontakta mig på e-post på: [email protected]

Denna integritetspolicy är ett levande dokument och innehållet kan komma att uppdateras. Policyn är senast uppdaterad 2019-12-08.